Data en tarieven Bedrijfs/beroepsopleidingen

Meer informatie over fiscaal voordeel » 

Data en tarieven per 01/07/2020 * Najaar 2020

* Alle tarieven vrij van btw (onderwijsvrijstelling) *

    Startdata
  # Module Les
geld

of p
mnd

Les-
mat.

Examen

Assen Drachten Groningen Stadskanaal Veendam  
  
Administratief Medewerk(st)er
1 Calculatie 325   49 95 15 sep 17 sep 16 sep 14 sep -  
  2 Nederlands 325   49 95 10 nov 12 nov 11 nov 9 nov -  
  3 Organisatie 325   49 95

Voorjaar 2021, lesdata volgen

 
  4 Boekhouden 325   49 95

Voorjaar 2021, lesdata volgen

 
  5 Secretariaatspraktijk 325   49 95

Voorjaar 2021, lesdata volgen

 
  6 Word Basis 349   49 nvt Lesdata & lokatie naar keuze  
  7 Excel Basis 349   49 nvt Lesdata & lokatie naar keuze  
    Totaal 2.323 232 343 475        
Totaal inclusief examengeld 3.141; belastingbesparing op basis van schijf 2 IB: 1.214; uw netto investering bedraagt: 1.927
                         
Medisch Secretaresse 1 Calculatie 325   49 95 15 sep 17 sep 16 sep 14 sep -  
  2 Nederlands 325   49 95 10 nov 12 nov 11 nov 9 nov -    
  3 Engels 325   49 95

Voorjaar 2021, lesdata volgen

 
  4 Medische Kennis & Terminologie 695   95 145

Voorjaar 2021, lesdata volgen

 
  6 Access Database 349   49 nvt Lesdata & lokatie naar keuze  
  7 Word Gevorderd 395   49 nvt Lesdata & lokatie naar keuze  
    Totaal 2.414 241 340 433            
       Totaal inclusief examengeld 3.187; belastingbesparing op basis van schijf 2 IB: 1.234; uw netto investering bedraagt: 1.953
   
Management Assistente
1 Calculatie 355   49 95 15 sep 17 sep 16 sep 14 sep -  
  2 Nederlands 325   49 95 10 nov 12 nov 11 nov 9 nov -    
  3 Engels 325   49 95

Voorjaar 2021, lesdata volgen

 
  4 Notuleren 325   49 125

Voorjaar 2021, lesdata volgen

 
  5 Management 595   95 175

Voorjaar 2021, lesdata volgen

 
  6 Word Gevorderd 395   49 nvt Lesdata & lokatie naar keuze  
  7 MS-Project 395   49 nvt Lesdata & lokatie naar keuze  
    Totaal 2.685 269 389 589            
 Totaal inclusief examengeld 3.663; belastingbesparing op basis van schijf 2 IB: 1.433; uw netto investering bedraagt: 2.330
   
Internationaal Management Assistent(e) 1 Interculturele Communicatie 495   49 125 15 sep - 17 sep - -  
  2 Zakelijk Engels 595   99 125 10 nov - 12 nov - -  
  3 International Business 495   49 125

Voorjaar 2021, lesdata volgen

 
  4 Taalmodule DE/FR/SP 495   49 nvt

Voorjaar 2021, lesdata volgen

 
  5 ERP Software 395   49 nvt Lesdata & lokatie naar keuze  
  6 Websitebeheer/CMS 395   49 nvt Lesdata & lokatie naar keuze  
    Totaal 2.870  239 344 375            
                  Totaal inclusief examengeld 3.589; belastingbesparing van schijf 2 IB: 1.402; uw netto investering bedraagt: 2.187
                         
Commercieel Medewerk(st)er 1 Calculatie 325   49 95 15 sep  17 sep  16 sep  14 sep    
  2 Nederlands 325   49 95 10 nov
  3 Engels 325   49 95
  4 Marketing 325   49 95

Voorjaar 2021, lesdata volgen

  5 Verkooppraktijk 595   49 nvt

Voorjaar 2021, lesdata volgen

 
  6 Word Gevorderd

395

  49 nvt Lesdata & lokatie naar keuze  
  7 Excel Gevorderd 395   49 nvt Lesdata & lokatie naar keuze  
    Totaal 2.685 224 343 380            
       Totaal inclusief examengeld 3.408; belastingbesparing op basis van schijf 2 IB: 1.326; uw netto investering bedraagt: 2.082
                         

Logistiek
Medewerk(st)er

1 Calculatie 325   49 95 15 sep 17 sep 16 sep 14 sep -  
  2 Nederlands 325   49 95 10 nov 12 nov 11 nov 9 nov -  
  3 Engels 325   49 95

Voorjaar 2021, lesdata volgen

 
  4 Logistiek 695   49 95

Voorjaar 2021, lesdata volgen

 
  5 MS-Project

395

  49 nvt Lesdata & lokatie naar keuze  
  6 Excel Vervolg 395   49 nvt Lesdata & lokatie naar keuze  
    Totaal 2.640 205 294 380            
 Totaal inclusief examengeld 3.134; belastingbesparing op basis van schijf 2 IB: 1.211; uw netto investering bedraagt: 1.923
                         
Boekhoudkundig Medewerk(st)er 1 Calculatie I 325   49 nvt 15 sep 17 sep 16 sep 14 sep -  
  2 Calculatie II 325   75 175 10 nov 12 nov 11 nov 9 nov

-

 

 
  3 Boekhouden I 325  

49

nvt

Voorjaar 2021, lesdata volgen

 
  4 Boekhouden II 325   75 175

Voorjaar 2021, lesdata volgen

 
  5 Computerboekhouden King 495   49 nvt Lesdata & lokatie naar keuze  
  6 Computerboekhouden Exact 495   49 nvt Lesdata & lokatie naar keuze  
  7 Excel Gevorderd 395   49 nvt Lesdata & lokatie naar keuze  
    Totaal 2.139 269 395 358            
Totaal inclusief examengeld 3.438; belastingbesparing op basis van schijf 2 IB: 1.339; uw netto investering bedraagt: 2.099  
                         
Praktijkdiploma Ondernemer MKB 1 Bedrijfsadministratie 595   75 179 6 okt 7 okt 8 okt 5 okt -  
  2 Ondernemersschap 695   75 169

Voorjaar 2021, lesdata volgen

 
  3 Nima Basis Marketing 695   75 203

Voorjaar 2021, lesdata volgen

 
    Totaal excl. ICT modules 1.985  248 225 551            
  4 Tekstverwerken Word Basis* optie 349   49  nvt Lesdata & lokatie naar keuze  
  5 Calculatie Excel Basis* optie  349   49  nvt Lesdata & lokatie naar keuze  
    Totaal incl. ICT modules 2.683 383
323 551            
Totaal inclusief examengeld 3.557; belastingbesparing op basis van schijf 2 IB: 1.389 (geen drempel, volledige kosten aftrekbaar voor uw huidige of toekomstige onderneming); uw netto investering bedraagt: 2.168
                         
Ondernemer Transport 1 Bedrijfsmanagement 595   75 175 6 okt  - - - -  
  2 Personeelsmanagement 595   75 175 12 nov  - - - -  
  3 Calculatie 595   75 175 Voorjaar
2021,
lesdata
volgen
 
 - - - -  
  4 Financieel Management 595   75 175  - - - -  
 Specialisatie: 5 Wegvervoer Goederen 295   75 175  - - - -  
 (1 of meer zijn mogelijk) 6 Internationaal Goederen 295   75 175  - - - -  
  7 Wegvervoer Bus 295   75 175  - - - -  
  8 Internationaal Bus 295   75 175  - - - -  
    Totaal exclusief  specialisatie 2.380 340 300 700            

Totaal inclusief examengeld 3.380 excl. specialisatie(s); belastingbesparing op basis van schijf 2 IB: 1.315, netto investering bedraagt: 2.065

                         
3 FINANCIEEL
Basisdiploma Boekhouden BKB   Basisdiploma Boekhouden 595 119 75 179 29 sep 1 okt 30 sep 28 sep -
-
 
* Inclusief Gratis 2 lessen Accountview            
Totaal inclusief examengeld 849, de belastingbesparing op basis van schijf 2 IB bedraagt: 252, uw netto investering bedraagt: 597
                         
Basiskennis Calculatie BKC   Basiskennis Calculatie

595

119 75 179

15 sep

16 sep 17 sep 14 sep -
-
 
* Inclusief Gratis 2 lessen Excel Elements (formules maken met Excel)          
Totaal inclusief examengeld 849, de belastingbesparing op basis van schijf 2 IB bedraagt: 252, uw netto investering bedraagt: 597
                         
Praktijkdiploma Boekhouden PDB 1 Kostprijscalculatie 575   75 179 29 sep - 30 sep - -
  2 Financiële Administratie 575   95 179 Voorjaar 2021, lesdata volgen
 
- -
  3 Financiering 575   75 179 - -
    Totaal 1.725 173 245 537            
* Inclusief gratis Excel Elements (formules maken met Excel) 
Totaal inclusief examengeld 2.507, de belastingbesparing op basis van schijf 2 IB bedraagt: 948, uw netto investering bedraagt: 1.559
                         
Moderne Bedrijfsadministratie MBA 1 Kostprijscalculatie 595   85 203 29 okt - 30 okt - -  
(2 jaar 1 mod p halfjaar,
of 1 jaar 2 mod p halfjaar)
2 Bedrijfsadministratie 595   115 203 30 okt - 29 okt - -  
3 Financiering 595  

85

203 Voorjaar 2021, lesdata volgen - -  
  4 Belastingwetgeving 595   125 203 - -  
    Totaal 2.380 108 410 812            
* Inclusief gratis Excel Elements (formules maken met Excel)
Totaal inclusief examengeld 3.602, de belastingbesparing op basis van schijf 2 IB bedraagt: 1.408, uw netto investering bedraagt: 2.194
                         
Basiskennis Loonadministratie BKL  1 Loonadministratie 595  

75

179 6 okt - 7 okt - -  
   2 Arbeidsrecht en soc. Zekerheid  incl   75 179 24 nov  - 25 nov  -  -
    Totaal 595 109 150 358            
* Inclusief gratis Excel Elements (formules maken met Excel)
Totaal inclusief examengeld 965, de belastingbesparing op basis van schijf 2 IB bedraagt: 300, uw netto investering bedraagt: 665
                         
Praktijkdiploma Loonadministratie PDL 1 Loonheffing 495   145 179 13 okt - 14 okt - -  
  2 Arbeidsrecht en Sociale Verzekeringen 495   95 179 1 dec - 2 dec - -
  3 Personeel, Organisatie en Communicatie incl   95 179 (lesstof inbegrepen LH/SV&AR)    
    Totaal 990 198 335 525            
* Inclusief gratis Excel Elements (formules maken met Excel)
Totaal inclusief examengeld 1.862, de belastingbesparing op basis van schijf 2 IB bedraagt: 677, uw netto investering bedraagt: 1.185
 
4 MANAGEMENT
Basiskennis Management   BKM 595 119 95 179

13 okt

- 14 okt - -
-
 
 Totaal inclusief examengeld 869, de belastingbesparing op basis van schijf 2 IB bedraagt: 260, uw netto investering bedraagt: 609
                         
Middle Management 1 Algemene Management Vaardigheden 695   125 203 13 okt - 14 okt - -  
  2 Middle Management en
Bedrijfsvoering
695   125 203 Voorjaar 2021, lesdata volgen - -  
    Totaal 1.390 139 250 406            
Totaal inclusief examengeld 2.046, de belastingbesparing op basis van schijf 2 IB bedraagt: 754, uw neo investering bedraagt: 1.292
 
5 MARKETING
Marketing Oriëntatie   Nima Marketing Oriëntatie 695 139 85 199 20 okt - 21 okt - -
-
 
            Totaal inclusief examengeld 979, de belastingbesparing op basis van schijf 2 IB bedraagt: 306, uw netto investering bedraagt: 673
                         
NIMA Sales A 1 A1 895   245 210 20 okt  - - - -  
  2 A2 895   245 315 -  - - - -  
    Totaal 1.790 179 490 525            
         Totaal inclusief examengeld 2.805, de belastingbesparing op basis van schijf 2 IB bedraagt: 1.073, uw netto investering bedraagt: 1.732