Data en tarieven Bedrijfs/beroepsopleidingen

* Alle lessen naar keuze In-Class of Online *

Data en tarieven per 01/01/2023 * Voorjaar 2023

* Alle tarieven vrij van btw (onderwijsvrijstelling) *

 

0

    Startdata
  # Module Les
geld

of p
mnd

Les-
mat.

Examen

Assen Drachten Groningen Stadskanaal    
  
                         
Medisch Secretaresse 1 Calculatie 345   59 95
najaar 2023, data volgen
najaar 2023, data volgen
najaar 2023, data volgen      
 
  2 Nederlands 345   59 95    
  3 Engels 345   59 95  
  4 Medische Kennis & Terminologie 795   95 158   07 mrt 09 mrt 08 mrt     06 mrt
  6 Access Database 349   59 nvt naar keuze Ass / Dra / Gro / Sta / Vee / Wns  
  7 Word Gevorderd 395   59 nvt naar keuze Ass / Dra / Gro / Sta / Vee / Wns  
    Totaal 2.574 257 390 443            
       Totaal inclusief examengeld 3.407
   
Management Assistente
1 Calculatie 345   59 95
 najaar 2023, data volgen
 najaar 2023, data volgen
 najaar 2023, data volgen        
 
  2 Nederlands 345   59 95    
  3 Engels 345   59 95  
  4 Notuleren 345   59 158 06 jun 08 jun 07 jun   05 jun
  5 Management 695   95 190

07 mrt

  09 mrt 08 mrt 06 mrt  
  6 Word Gevorderd 395   59 nvt naar keuze Ass / Dra / Gro / Sta / Vee / Wns  
  7 MS-Project 395   59 nvt naar keuze Ass / Dra / Gro / Sta / Vee / Wns  
    Totaal 2.865 287 459 633            
 Totaal inclusief examengeld 3.957
   
                         
                         
Praktijkdiploma Ondernemer MKB 1 Bedrijfsadministratie 695   85 190 start maart  
  2 Ondernemersschap 995   95 190

 start september

 
  3 Tekstverwerken Word Basis 349   59  nvt naar keuze Ass / Dra / Gro / Sta / Vee / Wns  
  4 Calculatie Excel Basis 349   59  nvt naar keuze Ass / Dra / Gro / Sta / Vee / Wns  
    Totaal 2.388 398
239 380            
Totaal inclusief examengeld 3.066
                         
Ondernemer Transport 1 Bedrijfsmanagement 695   85 140   alle modules op aanvraag / in company  
  2 Personeelsmanagement 695   85 140          
  3 Calculatie 695   85 160          
  4 Financieel Management 695   85 160          
 Specialisatie 5 tm 8: 5 Wegvervoer Goederen 395   85 140
 (1 of meer zijn mogelijk) 6 Internationaal Goederen 395   85 140
  7 Wegvervoer Bus 295   75 195  
  8 Internationaal Bus 295   75 195  
    Totaal exclusief  specialisatie 2.780 397 340 600    

Totaal inclusief examengeld 3.720 excl. specialisatie(s)

                         
3 FINANCIEEL
Basisdiploma Boekhouden BKB   Basisdiploma Boekhouden 695 139 85 190 26 jan - - 24 jan

 

 
* Inclusief Gratis 2 lessen Accountview            
Totaal inclusief examengeld 970
                         
Basiskennis Calculatie BKC   Basiskennis Calculatie

695

139 85 190 25 jan - - 23 jan

 

 
* Inclusief Gratis 2 lessen Excel Elements (formules maken met Excel)          
Totaal inclusief examengeld 970
                         
Praktijkdiploma Boekhouden PDB 1 Kostprijscalculatie 575   85 190   najaar 2023, data volgen             
  2 Financiële Administratie 575   105 190  24 jan -  -  23 jan  
  3 Financiering 575   85 190  18 apr -  -  17 apr  
    Totaal 1.725 173 275 570            
* Inclusief gratis Excel Elements (formules maken met Excel) 
Totaal inclusief examengeld 2.570
                         
Moderne Bedrijfsadministratie MBA 1 Kostprijscalculatie 595   95 217 - najaar 2023, data volgen -  
(2 jaar 1 mod p halfjaar,
of 1 jaar 2 mod p halfjaar)
2 Bedrijfsadministratie 595   125 217 -   07 mrt - -  
3 Financiering 595  

95

217 - najaar 2023, data volgen   - -  
  4 Belastingwetgeving 595   135 217 -          08 mrt - -  
    Totaal 2.380 108 450 864            
* Inclusief gratis Excel Elements (formules maken met Excel)
Totaal inclusief examengeld 3.694
                         
                         
Praktijkdiploma Loonadministratie PDL 1 Loonheffing 495   155 190 07 mrt - 08 mrt - -  
  2 Arbeidsrecht en Sociale Verzekeringen 495   105 190 18 apr - 19 apr - -
- 3 Personeel, Organisatie en Communicatie incl   105 190 (lesstof inbegrepen LH/SV&AR)    
    Totaal 990 198 365 570            
* Inclusief gratis Excel Elements (formules maken met Excel)
Totaal inclusief examengeld 1.925